GEARET TIL VÆKST

Weissenborn A/S  har taget skridtet fuldt ud og fået hele produktionen CE-certificeret efter EN 1090-(1-3), hvilket betyder, at alle komponenter af stål og aluminium, som er produceret hos Weissenborn A/S overholder de fælles europæiske krav, der i fremtiden (pr. 1 juli 2014) vil erstatte nationale krav på området. 

 

FREMTIDENS KRAV TIL CE-MÆRKNING  

CE-mærkningen efter EN 1090 (1-3) er en garanti for, at deklarere bærende komponenter af stål og aluminium er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til ydeevnedeklaration. I forbindelse med CE-certificeringen gennemgår komponenterne en række nye og skærpede procedurer, regelmæssige inspektioner og test/vurderinger, idet kravene til materialernes ydeevne er blevet forøget. 


"I  underleverandørleddet har vi gennem de senere år erfaret, at vores kunder lægger større og større vægt på, at komponenterne opfylder alle gældende og fremtidige krav.  Det er en positiv udvikling, som vi ønsker at støtte op om, og vores indsats viser, at vi ønsker at holde den højest mulige standard for vores komponenter", siger administrerende direktør i Weissenborn A/S, Peter Møller.   

 

ET LØFT PÅ MANGE NIVEAUER 

"CE- certificeringen er kronen på værket efter mange års arbejde, og processen med at implementerer de nye europæiske dokumentationskrav - EN 1090 - (1-3)  samt  EN ISO 3834 (Svejseværkstedets kvalitetssystem) har været meget positiv for os, da vi har vendt blikket indad og gået alle dele af produktionen igennem én for én. Den skærpede overvågning giver sikkerhed for en høj ensartet kvalitet, men de mange testforløb har også vist, at det var muligt at optimere produktionsflowet. Det giver en fordel til vores kunder, der kan se frem til kortere produktionstid. CE-certificeringen er således en investering i fremtiden, der vil give resultater på flere niveauer," siger Peter Møller fra Weissenborn A/S.

 

KLAR TIL NYE MULIGHEDER  

"Med de sidste certificeringer (EN 1090- 3 og EN ISO 3834)  i hus er vi klar til at gå nye muligheder i møde både i forhold til danske og europæiske kunder.  På få år har vi løftet et traditionelt smedeværksted til at være en topmoderne metalvirksomhed. Vi kan dokumentere kvaliteten og alle processer 100 % fra ordremodtagelse over produktion til leverance. Vi er derfor gearet til høj, kontrolleret vækst og forventer at vokse med 5 % om året.  Vi kan leverer en dokumenteret kvalitet som de store udbydere på markedet samtidig med at vi bevarer fleksibilitet som den mindre virksomhed," afrunder Peter Møller.  


FAKTA

Følgende punkter skal gennemgås, for at en virksomhed opfylder kravene til CE-mærkning: 

 • Opbygning og indførelse af dækkende produktionsstyringssystem for fabrikken (såkaldt FPC-system) iht.
  EN 1090-1 (Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter).
  EN 1090-2  (Tekniske krav til stålkonstruktioner)
  EN 1090-3  (Tekniske krav til aluminiumskonstruktioner)
 • Sammenbygning af relevante krav fra EN ISO 3834 og Byggevareforordningen i ovennævnte FPC
 • Auditering af ovennævnte system via et bemyndiget organ
 • Løbende overvågning via et bemyndiget organ
  Kilde: Teknologisk Institut

.

Weissenborn A/S leverer 97% af alle ordrer til tiden (2016) og har et mål om at levere mindst 98% af alle ordrer rettidigt.

Weissenborn A/S
Sadelmagervej 20
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 75 72 77 00

Vores certificeringer

Cert-C-ID-6
Cert-C-ID-11
Cert-12-Factory-Production-Control-EN-1090-1